Hjem

Om Biologos:

Foretaket Biologos ble etablert i 2010. Da hadde jeg fotografert og skrevet i mange år - bøker, utstillinger og foredrag. Ulike aktiviteter, men samme tema: Naturopplevelse og naturkunnskskap i alle former, formidlet gjennom bilder og tekst - og etterhvert video. Gjennom Biologos kan jeg presentere helheten i det jeg har å tilby: Bilder for trykk, bilder for utsmykning, print på oppdrag, utstillinger og skrivetjenester. God fornøyelse!

Jegerhjerte

En trenger ikke gevær mellom hendene for å være jeger. Det er nok at en jakter på noe - med alle de sanser en besitter. Det handler om å få tak i noe som gjør at hjertet slår litt raskere; en opplevelse å pakke i ryggsekken, et fotografi, -eller ny kunnskap?

Det handler om å skape!

Da jeg kom inn i naturfoto-miljøet først på 80-tallet, var teknisk gode bilder og sjeldne situasjonene som gjaldt. Det gjelder fortsatt, men heldigvis er det nå større mangfold, større frihet og mindre fordommer enn tidligere. Nå handler naturfoto mer om å skape!

Ikke bare pixler

Mye av mitt materialet er på slides. Men selv gode slides og god scanning, konkurrerer vanligvis ikke med digitale bilder i skarphet og oppløsning. Jeg har likevel valgt å bruke en del scannede bilder, fordi de er en del av min fotografiske historie og fordi det gode fotografiet ikke handler bare om skarphet og piksler. Jeg tror ikke at det alltid er pikslene som berører seeren, men det som ligger bakenfor. Det som gir litt motstand og krever litt av betrakteren, -selve substansen i bildet.

Vindu mot verden

Hullkameraet (camera obscura) kunne fange lys og ble konstruert omtrent på den tida vikingene herjet på Stiklestad.  I dag blir verden oversvømt av bilder, - og vi har alle vårt kikkehull mot verden...

Formidling

Denne siden handler om naturopplevelse. Formidlet pinlig eksakt, kunstnerisk, biologisk - eller metaforisk? Med penn eller kamera. Formidling av opplevelse og kunnskap er mine stikkord. Skriving, foto/print og salg av bilder er mine tjenester

“The single most important component of a camera is the twelve inches behind it.” – Ansel Adams

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

BANK

"Trembling" -Voss, 2011

Hvis noen av mine bilder eller tekster berøre noen, eller kommuniserer noe av betydning, blir jeg glad. Hvis det provoserer noen, blir jeg også fornøyd. For dagens miljøutfordringer er likegyldighet den største trusselen. Hvis et bilde skulle slå på noen kunstneriske strenger, blir jeg ekstra glad. Uansett håper jeg bildene kan berøre. Kanskje all vår formidling av natur bare er metaforer for våre liv?

Arne J. Mortensen, Turrmoen 115, 2635 Tretten 48073752

E-post: Biologos7@gmail.com. Hjemmeside: Biologos.no. Arkiv: Biologos.photoshelter.com. Org nr 984460058

© Copyright. All Rights Reserved.