Villreinens rike

Villreinens rike

Sporet etter reinsflokken bukter seg over viddene. Over flyer, ned i daler, over hø og nut. Noen steder har flokken stoppet opp, sporslepa vider seg ut og det er groper i snøen. De er nomader i en hvit ørken. Så går sporene sammen igjen til en smal sti og bukter seg videre bakover – bakover, bakover. Helt tilbake til historiens borterste blåner. Lenger enn det har levd mennesker i dette landet.


Men i et bitte lite sekund av deres tid, kommer det to spinkle skispor som slår følge med flokken, og ligger som tynne tråder ved siden av den hardtråkkede slepa. Våre spor kommer også fra viddene, og de går bakover i våre liv. Men i en helt annen målestokk. Langt der bak, i ungdommens lyse vårnetter for vel tjue år siden, møttes våre spor og fulgte flokkene for første gang. Siden den gang har vi også tråkket over mange blåner, stoppet her og der, trukket ned i en seterdal iblant for å finne ly, men så – videre, videre, også for oss.


Nå er det kveld i maifjellet. Vi hiver feitved på varmen og fórer den på skift. Det er tjue års vennskap og samhold som blafrer i flammene mellom oss. Så gjenopplever vi dagen, prater om livet og lytter til rødvingetrosten i bjørkelia bak oss. Alt er så kjent, men likevel sitrende nytt for hver gang. Det er derfor vi gjør dette: Strever oss over tregrensa på gjennomslagsføre, trasker i regntunge myrer i oktober eller fryser på ørene i februar. Den samme gode følelsen er der, det er naturgleden som gikk oss i blodet i tidlige ungdomsår som bruser på nytt.

Vi er blitt rike på disse årene, synes vi selv. Rike, fordi vi begge har fått viktige år i skog og fjell som har gitt oss et trygt ståsted i en urolig verden, og fordi vi begge gjennom årene har oppdaget gleden ved å formidle våre opplevelser og erfaringer til andre. Alle opplevelsene og bildene fra disse årene har en egen plass i våre hjerter, og ligger som små merkesteiner i våre liv. Det er et knippe av disse vi ønsker å dele med andre.


Dette ble en bok om våre opplevelser i villreinens land, om fascinasjon, rekreasjon, naturglede og vennskap. Det har vært et mål for oss å kombinere opplevelsen – selve fortellingen – med kunnskap om villreinen og dens samspill med fjellet. Våre opplevelser er felles og vår formidling har samme mål, men vi har ulike perspektiv. Det ble derfor ei bok med to stemmer, men med et felles billedspråk. 


Vi har tro på at formidling av opplevelse og kunnskap kan være et bidrag til at sporene etter reinflokkene kan fortsette videre inn i framtidas fjellheim. Denne boka er til Martin, Erlend, Åse Marie, Jørund og Tord, som vi håper vil følge flokkene videre.


Arne J. Mortensen og Trond Are Berge


Fra kap 4: I dødens forgård, s 93:..

Arne J. Mortensen, Turrmoen 115, 2635 Tretten 48073752

E-post: Biologos7@gmail.com. Hjemmeside: Biologos.no. Arkiv: Biologos.photoshelter.com. Org nr 984460058

BANK

© Copyright. All Rights Reserved.