Villrein

"En gang var menneskene i innlandet avhengig av villrein for å overleve. Nå er det villreinen som er avhengig av oss mennesker for å overleve"

-Terje Skogland, i boka Villreinen- 1992

Mot mørket - Lom, Reinheimen 1992 - Printet på Epson Luster

Mot lyset- Lom, Reinheimen 1992 - Printet på Epson Luster

BANK

Harem- Budal, Forelhogna 1995 -Printet på Epson Luster

Snøbukker- Budal, Forellhogna 1992 - Printet på Epson Luster

Dødsens alvor- Budal, Forellhogna 1992 - Printet på Epson Luster

Novemberlys (50 x 78, montasje) 2017 - Printet på Epson Canvas Satin. Opplag: 30

Drøm (70 x 108) 2015 - Printet påEpson  Canvas Satin. Opplag: 30

Arne J. Mortensen, Turrmoen 115, 2635 Tretten 48073752

E-post: Biologos7@gmail.com. Hjemmeside: Biologos.no. Arkiv: Biologos.photoshelter.com. Org nr 984460058

© Copyright. All Rights Reserved.